Afkoppelen afval- en hemelwater

De raad gaat akkoord met het voorstel voor het afkoppelen van het afval- en hemelwater op perceelsniveau in de Nielsestraat. Daar werden eerder rioleringswerken voor goedgekeurd. Voor het afkoppelen van het afval- en hemelwater heeft de raad het geraamde bedrag van 25.531 euro goedgekeurd en de opdracht aan Studiebureau Talboom toegekend. De bewoners zullen ook op een subsidiereglement beroep kunnen doen om een deel van de kosten die ze hiermee op privégrond hebben, te betalen. JB

Dhaeyere Lynn

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio