Enquête

Inwoners van Meerhout-Centrum krijgen tussen half december en begin januari bezoek van een enquêteur die vragen zal stellen over hun beroepsactiviteiten, opleiding en wekelijkse arbeidsduur. De persoon voert die opdracht uit voor de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie. Deelnemen is verplicht, de geselecteerden worden op voorhand verwittigd per brief. SVER

Dhaeyere Lynn
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio