Gemeenteraad

De gemeenteraadsleden komen maandag 25 november om 20u samen in de raadzaal van het gemeentehuis in de Dorpsstraat. Bewoners die vragen hebben voor burgemeester of schepenen krijgen eerst de gelegenheid om die te stellen. Daarna begint de officiële vergadering van de gemeenteraad. Op het programma staan onder meer de aanpassing van het subsidiereglement voor het organiseren van straat- en wijkfeesten en het goedkeuren van het nieuwe retributiereglement op het voorkomen van afval. EVDW

redactie


Meer nieuws uit stad en rand

citta

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio