Duurdere huwelijken niet teruggeschroefd

Trouwen kan in Antwerpen alleen nog gratis op maandag. Op zaterdag kost het 200 euro. De oppositie diende nog een amendement in om de plannen terug te draaien, maar dat werd door de meerderheid verworpen.

ikerremans

Begin deze week hadden de districtsbesturen van Antwerpen en Borgerhout geprotesteerd tegen de plannen van het stadsbestuur om de huwelijksretributies aan te passen, onder meer omdat dat zonder overleg met de districten is gebeurd.

Tot nu was trouwen gratis op dinsdag, vrijdag en zaterdag. In het nieuwe stelsel wordt het alleen nog gratis op maandag. Op andere dagen kost het 124 euro en op zaterdag 200 euro.

De oppositiepartijen probeerden in de gemeenteraad de beslissing nog terug te schroeven via een amendement. Joris Giebens (Groen) zei dat trouwen nu aanzienlijk duurder wordt dan in andere Vlaamse steden. Leen Verbist (sp.a) noemde de retributie een “belasting op geluk”. Filip Dewinter (VB) had het over een “liefdestaks” en vindt de maatregel discriminerend omdat samenlevingscontracten wél gratis zijn.

Geen personeelsgebrek

Schepen van Loketten Liesbeth Homans (N-VA) verdedigde de maatregel. Volgens haar zal hij niet leiden tot personeelsgebrek op maandag, aangezien er die dag personeel beschikbaar zal zijn van de loketten, die in de toekomst op maandag gesloten zijn.

Het amendement van Groen werd verworpen en de meerderheid keurde de nieuwe huwelijksretributie goed.

LM Archieffoto Stefaan Van Hul