ACV legt zich neer bij openingsuren loketten

Bij ACV Openbare Dienst is er geen actiebereidheid tegen de nieuwe openingsuren voor de loketten. De ACOD staat nu alleen in zijn protest.

ikerremans

De vakbondsafgevaardigden van ACV kunnen zich vinden in het compromisvoorstel voor de openingsuren voor de stadsloketten. Die zouden op dinsdag en woensdag tot 17u open zijn in plaats van tot 18u, zoals eerst voorgesteld. Op zaterdag zijn de loketten dan open van 8 tot 13u.

“Dit is het minst slechte voorstel”, zegt Skender Baleci, secretaris ACV Openbare Dienst Antwerpen. “Actie voeren, gaat volgens ons niet tot een ander resultaat leiden. Voor ons is de kous dus af.”

Gerard Van der Elst, secretaris ACOD Antwerpen, zit volgende week samen met zijn afgevaardigden. Bij de socialistische vakbond is de actiebereidheid groter. De militanten verzetten zich onder meer tegen de zaterdagopening.

“Volgende week bepalen we ons standpunt”, zegt Van der Elst. “Door het afhaken van ACV is er een nieuwe situatie ontstaan.” Toch willen beide vakbondsmannen ‘een breuk’ in het gemeenschappelijk vakbondsfront niet in de mond nemen. “We zullen nog geregeld samen optreden rond andere dossiers”, zegt Baleci.

SVW