Belg laat massaal erfenisregeling aanpassen

De Belgische notarissen krijgen aan de lopende band echtparen over de vloer die het ‘verblijvingsbeding’ uit hun huwelijkscontract willen schrappen. Dat levert een besparing op van vele (tien)duizenden euro’s. Want dankzij het beding krijgt iemand wel de erfenis van zijn overleden partner, maar moet twee keer successierechten betaald worden. Na de dood van de partner én na de eigen dood, wanneer de hele erfenis naar de kinderen gaat.

mceulemans

Het verblijvingsbeding bezorgde dan wel juridische zekerheid, maar draaide voor nogal wat mensen uiteindelijk uit op fiscale drama’s. De langstlevende partner moest door het verblijvingsbeding al een eerste keer successierechten betalen. Nu blijkt dat hun kinderen opnieuw successierechten moeten betalen op dezelfde nalatenschap. Voor kinderen van wie de ouders een kleine gezinswoning en een beetje spaargeld nalaten, kan dat oplopen tot enkele tienduizenden euro’s.

GW, archieffoto