Rondom het Boomse park gaan 421 (ongezonde) bomen tegen de vlakte

Rottingsverschijnselen, holle bomen en niet thuishorend groen in het Boomse park, samen liefst 421 bomen, verdwijnen de volgende maanden door kapping uit het Boomse park. In 2011 is door de Afdeling Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, al een eerste inventaris opgemaakt en zijn 421 bomen gemarkeerd om te kappen. Dat gaat om de bomen in de zogenaamde parkmantel. "Concreet gaat het om de bomen die het park omzomen langsheen de straten Spoorweglaan, Acacialaan, 's Herenbaan en Beukenlaan.

boey jan

Na een tweede controle door de diensten van de Provincie, op aangeven van de Boomse milieuraad, blijkt deze houtkap noodzakelijk om de toekomst en veiligheid in het park te garanderen", legt schepen voor leefmilieu en groenonderhoud Kris Van Hoeck (CD&V) uit.

Hij benadrukt dat de kapping niet voor half december zal beginnen. "De aannemer die door ANB wordt aangesteld is nog niet aangeduid, maar moet wel klaar zijn tegen eind april. Het gaat om heel wat stevige bomen die relatief gevaarlijk staan opgesteld. De valrichting van de bomen moet zeer juist zijn om andere bomen, huizen in de buurt, omheiningen, het wegdek, enz. niet te beschadigen. Het is niet zomaar wat in het wilde weg bomen kappen in een park", verduidelijkt schepen Van Hoeck.

De werken gaan gefaseerd verlopen en er zal telkens een deel van het park en de openbare weg zijn afgesloten, omleidingen worden voorzien. Daar waar nodig zullen nieuwe bomen aangeplant worden. Nu staan ook heel wat bomen te kort op elkaar zodat ze elkaar de groei ontnemen. Daar komen geen nieuwe bomen na kapping.

Jan BOEY

Foto Joris Herregods

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio