College maakt meer details bekend van het beleidsplan

De grote lijnen en al heel wat details van het beleidsplan voor de komende zes jaar is voorgesteld. De ruim 33 miljoen euro investeringen springen net als een daling van de gemeentebelasting in het oog. Er vallen geen ontslagen.

boey jan

Tegen 25 november moeten alle adviesraden hun op- en aanmerkingen op het beleidsplan overmaken aan het college. Dan volgt een laatste update en de gemeenteraad voor Kerstmis, wordt het beleidsplan in de gemeenteraad tegen het licht gehouden. Eerder brachten we de grote lijnen en de belangrijkste investeringen al. Nu volgden al wat meer details. Zo komt het nieuwe jeugdhuis definitief op de site Denaeyer.

"Het wordt beperkt tot een oppervlakte van 280 m², inclusief parking. De projectontwikkelaar van de site Denaeyer zal nu bepalen waar het nieuwe jeugdhuis op deze site komt. De polyvalente (fuif)ruimte wordt eruit gehaald en gaat naar de site De Schalk waar ook het nieuwe sportpark De Schalk komt, globaal een investering van 6 miljoen euro", legt schepen Tinneke Huyghe (CD&V) uit.

Schepen Luc Spiessens gaat voor een nieuw mobiliteitsplan waarin de vrachtwagens beter hun weg moeten vinden en komen er parkeerhavens voor vrachtwagens. "De politie werkt ook aan een actieplan om alle zwarte punten van ongevallen tot plaatsen waar vooral hard wordt gereden, enz. in kaart te brengen, zodat doelgericht hieraan kan gewerkt worden", zegt hij. Hij is ook bevoegd voor financiën en bevestigt nogmaals dat de gemeentebelasting verder zullen dalen de komende vijf jaar van 8,3% tot 7,5%.

In het voorjaar 2014 komt een nieuwe concessieovereenkomst voor het betalend parkeren. "Hierin wordt rekening gehouden met de aan te leggen parking aan de Schoolweg waar u slechts 1 euro betaalt voor een dag lang parkeren. De rest van de Schoolweg wordt Blauwe Zone", vertelt hij. CD&V-schepen Tinneke Huyghe (ruimtelijke ordening) start met de herziening van het gemeentelijk structuurplan waarin ook twee nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) zullen passen. Schepen voor economie en middenstand Frank Vanwelkenhuysen (Open VLD) werkt aan een strategisch commercieel plan voor het centrum en er komt een ambtenaar bij aan het loket lokale economie.

Er komt een overeenkomst met de landbouwers om ze bijvoorbeeld bij piekmomenten kunnen in te zetten voor sneeuwruimen. Wijken krijgen de kans om bijvoorbeeld zelf aan groenonderhoud te doen, hiervoor geld te krijgen, dat ze dan weer in hun wijk kunnen investeren. Wie kinderopvang zoekt kan binnenkort aan het loket terecht om onmiddellijk een uitdraai te krijgen van alle vrije plaatsen voor kinderopvang in de gemeente, ook privé.

Jan BOEY

Foto Dirk Van de Velde
Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio