Aantal Belgische inwoners stijgt naar 11,162 miljoen

In België woonden op 1 januari 2013 11,162 miljoen mensen. Een jaar eerder waren het er 11,095 miljoen, wat een stijging van 66.800 op een jaar tijd betekent. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Eurostat, het Europese statistische bureau. In heel de Europese Unie, met de nieuwe 28ste lidstaat Kroatië meegeteld, bedroeg het aantal inwoners begin dit jaar 505,73 miljoen.

tmas

De stijging van het aantal Belgische inwoners heeft vooral te maken met de migratie naar ons land. Netto was er in 2012 een instroom van ongeveer 47.800 mensen. De natuurlijke aangroei was eveneens positief: er stierven 109.100 mensen, maar er werden er 128.100 geboren. Een positief netto resultaat van 19.000 eenheden dus.

Uit cijfers van de FOD Economie bleek in oktober nog dat België op 1 januari 11,100 miljoen inwoners telde. Het verschil met de 11,162 miljoen die Eurostat meedeelt, zit in het zogenaamde "wachtregister" van asielzoekers van wie de asielaanvraag nog in behandeling is. In de officiële Belgische definitie worden zij niet meegeteld, in de Eurostat-definitie wel.

Over de hele EU groeide het aantal inwoners in 2012 van 504,63 miljoen naar 505,73 miljoen (+1,1 miljoen). Ook hier is de migratie de voornaamste reden: Europa telde een netto instroom van 882.200 mensen en er werden 217.300 meer kinderen geboren dan er mensen stierven.

In 17 EU-lidstaten nam de bevolking toe. De grootste stijgers waren Luxemburg (+2,3 pct), Malta (+0,91 pct), Zweden (+0,77 pct), het VK (+0,62 pct) en België (+0,60 pct).

Belga, Archieffoto

Vastgoed

Jobs in de regio