Stad bespaart op Stadsreiniging en Groendienst

Het stadsbestuur van Antwerpen schrapt de komende vijf jaar 1.420 jobs, alle via natuurlijke afvloeiingen. De grootste klappen bij de stadsdiensten vallen bij Stadsreiniging en Groendienst.

jatimmermans

Bij de nevenorganisaties zijn het vooral lokale politie, haven en ziekenhuizen die moeten besparen op personeel.

Tegen 2014 moet zowat 6,5% van de jobs bij de Antwerpse stedelijke overheid verdwijnen. Opvallend is het aantal jobs dat geschrapt wordt bij Stadsreiniging. Daar verdwijnen meer dan 83 voltijdse banen, waaronder acht door het afschaffen van het gratis grofvuil (een Vlaamse beslissing), 14 bij de veegteams, maar vooral 57 jobs door het vervangen van de huisvuilophaling door het inrichten van sorteerstraatjes.

Ook bij de Groendienst moet men inleveren. Daar verdwijnen onder meer 30 voltijdse banen door het niveau van het onderhoud van de plantsoenen te laten zakken van 'goed onderhouden' naar 'matig onderhouden'.

Bijna duizend banen verdwijnen er de komende vijf jaar bij de nevenorganisaties, zoals autonome bedrijven en vzw's, waaronder:

- 235 bij de lokale politie - 145 bij het Havenbedrijf - 105 in de ziekenhuizen - 97 bij OCMW - 42 bij kinderopvang

Lees donderdag meer in Gazet van Antwerpen - Editie Stad

WD

Archiefbeeld BHUL