Europa maakt 50 miljoen euro vrij voor Ford Genk

Europa maakt 50 miljoen euro vrij voor Ford Genk

Europa maakt 50 miljoen euro vrij voor Ford Genk

Print
Het Europees Parlement heeft met de goedkeuring van de meerjarenbegroting 2014-2020 van de EU dinsdag ook 50 miljoen euro goedgekeurd voor de reconversie van de Ford-fabriek in Genk. Het gaat om zogeheten EFRO-steun, bestemd voor reconversieprojecten. Daar moet evenwel nog 16,5 miljoen euro bijtellen die via het EFS-fonds wordt vrijgemaakt voor een bijkomende sociale enveloppe voor de ontslagen werknemers. Dat maakt in totaal 66,5 miljoen euro, zo merkt men op bij de EVP-fractie, waarvan de Europese CD&V-verkozenen deel van uitmaken.

De meerjarenbegroting vormt een zeer omvangrijk pakket, waar de bijdrage om de site van Ford Genk een herbestemming te geven maar een klein onderdeel van vormt. De middelen zijn een aanvulling op het budget dat de lokale overheden al verzameld hebben. De voornaamste brok hiervan komt uit de pot van het zogenaamde SALK-plan, dat onder impuls van de Vlaamse regering wordt uitgevoerd om het verlies van arbeidsplaatsen door het vertrek van Ford Genk, tijdig te kunnen opvangen.

De werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers zijn blij met de toegekende middelen, en hopen dat er spoedig concrete initiatieven voor alternatieve tewerkstelling mee gelanceerd zullen worden.

Belga, Archieffoto LD

MEEST RECENT