Mensenrechten Liga naar Grondwettelijk Hof tegen GAS-wet

Mensenrechten Liga naar Grondwettelijk Hof tegen GAS-wet

Mensenrechten Liga naar Grondwettelijk Hof tegen GAS-wet

Print
De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe GAS-wet van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH).

Door deze wet kunnen gemeenten boetes opleggen tot 350 euro (175 euro voor minderjarigen) aan jongeren vanaf 14 jaar voor overlast en kleine criminele feiten (graffiti, licht geweld, sluikstorten e.d.).

Volgens de organisaties miskent de nieuwe wet, die quasi-unaniem werd goedgekeurd, het Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Vage definitie overlast

"Minderjarigen kunnen niet gestraft worden en dat systeem wordt uitgehold. Bovendien mogen de gemeenten zelf bepalen wat overlast is. Dit is een bestraffing op grond van vage en onduidelijke normen".

Vreedzame betogingen

De Liga vindt verder dat sommige gemeenten de GAS-boetes misbruiken om vreedzame betogingen op ongewenste plaatsen te bestraffen en dat kan niet.

De mensenrechtenorganisatie meent verder dat burgemeesters geen plaatsverbod mogen kunnen opleggen: "Dit is een verregaande vrijheids beperkende maatregel zonder enig rechterlijk toezicht", zo luidt het.

De Kinderrechtencoalitie vindt dan zijnerzijds dat minderjarigen ook worden gediscrimineerd.

Het Grondwettelijk Hof beslist later.

JDW
Archieffoto Gil Plaquet: boterhammenactie tegen GAS-boetes

.

Nu in het nieuws