Turtelboom heeft voorontwerp over nieuw statuut gerechtstolken

Turtelboom heeft voorontwerp over nieuw statuut gerechtstolken

Turtelboom heeft voorontwerp over nieuw statuut gerechtstolken

Print
Het College van Procureurs-generaal bestudeert momenteel een voorontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) om het statuut van de gerechtstolken aan te passen aan de Europese verplichtingen. Tegelijkertijd berekent Justitie de kostprijs van deze veranderingen. Als dit gebeurd is, kan het voorontwerp op de ministerraad worden goedgekeurd. Dat zegde minister Turtelboom zopas in de Senaat aan Helga Stevens (N-VA). Gerechtstolken hebben momenteel geen enkel statuut, iedereen met een blanco strafregister die beweert een bepaalde taal te spreken kan gerechtstolk worden. Er is geen deontologie, geen tuchtstatuut, geen nationaal register van alle beëdigde tolken. De procedures om tolken te screenen, te beëdigen en te betalen verschillen overal. En er is helemaal geen eenvormige opleiding. In België brengt alleen de Antwerpse Lessius-hogeschool een degelijke opleiding voor gerechtstolken.

Lees ook: Het probleem van de gerechtstolken

Europa

De Europese Unie vaardigde op 20 oktober 2010 een richtlijn over de tolken en vertalers uit. Die moést ten laatste in Belgische wetten zijn gegoten op 27 oktober 2013! Dat is dus niet gelukt. De richtlijn wil dat iedere verdachte die de taal van de strafprocedure niet begrijpt recht heeft op een tolk tijdens de hele procedure en dat ook de meeste stukken in zijn taal moeten worden vertaald. Ook moet er een nationaal register van de tolken komen.

Turtelboom zegde dat ze een voorontwerp klaar heeft, maar de kosten hiervan moeten nog berekend worden. De kosten voor de tolken, die volledig ten laste zijn van de staat, worden almaar hoger. Dus moet een en ander wel eens worden bekeken.

Liégeois

Eerder had de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois bedenkingen bij deze richtlijn. "In Antwerpen alleen al hebben we 400 spreektalen. Is de omzetting van deze richtlijn in de Belgische wet wel haalbaar", zo vroeg hij zich af tijdens zijn openingsrede in september dit jaar. Het college van procureurs-generaal bestudeert dit nu.

JDW
Archieffoto Belga

MEEST RECENT