Antwerp Ship Repair stuurloos door juridische chaos én sabotage

Antwerp Ship Repair stuurloos door juridische chaos én sabotage

Antwerp Ship Repair stuurloos door juridische chaos én sabotage

Print
Een maand na de juridische toewijzing van de failliete scheepshersteller Antwerp Ship Repair (ASR) aan het Antwerps consortium ADD lijkt de opstart meer dan ooit problematisch.

Midden vorige maand wees de Rechtbank van Koophandel, op voorstel van de gerechtsmandataris, ASR voor 1 miljoen euro toe aan het Antwerpse consortium Antwerp Dry Docks (ADD). Een bod van 3,6 miljoen van de Italiaanse groep Palumbo werd afgewezen wegens te laat en niet onderbouwd. Palumbo ging echter in beroep en dat beroep werd op 6 november formeel aanvaard. De partijen krijgen nu de gelegenheid hun argumenten voor te leggen. Op 20 december zou een definitieve uitspraak volgen.

Intussen zijn er weliswaar soms opdrachten voor de 30 ASR-werknemers die de ADD-aandeelhouders in dienst namen; fundamenteel is elke vooruitgang echter onmogelijk. Volgens Palumbo-zegsman Jacob Schot hebben de curatoren (van het failliete gedeelte) zich achter de Palulmbo-eis geschaard en is volgens hen alleen al de waarde van de roerende goederen (o.a. kranen en stocks) vastgesteld op 857.000 euro. De curatoren zelf geven geen commentaar.

Namens ADD stelt meester Peter Verstraeten dat door de situatie niet kan geïnvesteerd worden. Bovendien blijkt uitgerekend het roerend goed zwaar gesaboteerd. Er is “voor honderdduizenden euro schade aangericht”. Zo werden bedieningspanelen en de cilinders van de plaatpersen ‘vakkundig’ kapot geslagen en werden alle banden van heel het interne wagenpark doorgestoken.

Verstraeten neemt het ook niet dat Palumbo de ADD-akkoorden klakkeloos ‘met typfouten’ kopieerde én ADD beschuldigt van ‘vervalste formele redenen’.

PVB
Foto JHS