Discussie over wettelijkheid afvaltaks

Discussie over wettelijkheid afvaltaks

Discussie over wettelijkheid afvaltaks

Print
Mechelen - "De melding van PVDA dat de forfaitaire bijdrage van 54 euro ongrondwettelijk zou zijn, klopt niet." Dat zegt stafmedewerker Marijke Herinckx van Ivarem.

Vorig week raakte bekend dat de intergemeentelijke vereniging vanaf 1 januari 2014 een afvaltaks van 54 euro per jaar invoert. PDVA-Mechelen kwam dinsdag met een persmededeling dat de taks wellicht ongrondwettelijk is. De partij baseert zich daarvoor op een parlementaire vraag van voormalig Vlaams parlementslid van de toenmalige CVP in 1995. Op zijn vraag of intercommunales rechtstreeks aan de burger kreeg hij een negatief antwoord, en dit op basis van artikels 170 en 173 uit de Belgische grondwet.

"Gemeenten zijn rechtstreeks verantwoordelijk en moeten zelf de nodige retributies bepalen en voorleggen aan hun eigen gemeenteraad. En ze moeten ze voorleggen aan hun gemeenteraad. Gemeenten kunnen deze taken dus niet uitbesteden aan een intercommunale afvalstoffenmaatschappij. De desbetreffende artikels werden niet aangepast", zeggen Dirk Tuypens en Peter Bogaerts van PVDA. Ivarem spreekt dat tegen, en zegt dat het wel kan. "De belasting wordt vastgesteld door de gemeente op de gemeenteraad. Ivarem, mag na machtiging van de gemeente de belasting bij de burger innen", reageert Herinckx. De vereniging baseert zich daarvoor op artikel 26 van het materialendecreet.

SVH
Foto Joren De Weerdt

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio