Pastorijstraat

De gemeenteraad heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Pastorijstraat voorlopig vastgesteld. De bedoeling van dit RUP is om het gebied tussen het klooster en de sporthal een bestemming te geven. Het klooster heeft ook een ruiling van bestemmingsgebied gevraagd van gronden in agrarisch gebied naar woongebied en omgekeerd. De resterende bouwpercelen in de Pastorijstraat zullen op circa 20 meter van de straat worden ingeplant vermits ze ontsloten zullen worden door een parallel lopende weg. Op de vrijgekomen strook zal het boomtracé, dat vooraan in de Pastorijstraat reeds bestaat, verder getrokken worden. Momenteel loopt het openbaar onderzoek. CVR

redactie


Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio