Gevangenisdirecteur officieel geschorst na klachten over misbruik

Jef Buts, de blinde gevangenisdirecteur van Wortel (Hoogstraten), is sinds kort officieel uit zijn functie geschorst. Dat nieuws wordt bevestigd door het Gevangeniswezen. Sinds enkele maanden mocht de man de strafinrichting al niet meer betreden, na verschillende klachten vanwege (ex-)gedetineerden over seksuele intimidatie en misbruik. Zowel het gerecht als het Gevangeniswezen gaan intussen verder met hun onderzoek.

ikerremans

De 63-jarige Buts zou onder meer echtgenotes van gedetineerden om seks gevraagd hebben in ruil voor een gunstiger regime voor hun partner. Zelf heeft de man dat altijd ontkend. In 2003 was er al eens een soortgelijke klacht, maar zijn advocaat had het toen over een complot van enkele gedetineerden.

Het Gevangeniswezen startte in augustus van dit jaar na een nieuwe klacht een intern onderzoek wegens "mogelijk onaangepast gedrag" van Buts. De directeur mocht vanaf dan voor onbepaalde duur de strafinrichting niet meer in. Enkele maanden later zijn er volgens het Gevangeniswezen inmiddels voldoende elementen om ook effectief tot een schorsing uit zijn functie over te gaan. Over de inhoud van het dossier wil men evenwel niets kwijt.

Het intern onderzoek loopt intussen gewoon verder, net als het door het Turnhoutse parket gestarte gerechtelijk onderzoek. De conclusies daarvan hoeven overigens niet noodzakelijk dezelfde te zijn. "Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hij op strafrechtelijk gebied niet vervolgd wordt, maar op tuchtrechtelijk gebied wel", klinkt het bij het Gevangeniswezen.

Belga Foto Mia Uydens