VDAB: "Lerarentekort inperken door werkzoekenden om te vormen"

Om het grote Antwerpse tekort aan leraren in het basisonderwijs te bekampen, wil de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) werkzoekenden in een bacheloropleiding leraar kleuter- of lager onderwijs laten instromen.

jatimmermans

De samenwerking tussen VDAB en twee Antwerpse hogescholen (AP Hogeschool en Karel de Grote-Hogeschool) die vorig jaar al tot een soortgelijk proefproject leidde, wordt daarom versterkt. Dat leidde dit schooljaar al tot 61 inschrijvingen in een van beide opleidingen.

De VDAB probeert samen met de stad Antwerpen en lokale onderwijspartners al enkele jaren een accuraat beeld te verkrijgen van de Antwerpse onderwijsmarkt. Aangezien er door onder meer de bevolkingsaangroei en verjonging van de stad tegen 2020 ongeveer 3.500 extra leerkrachten nodig zullen zijn, dreigt er in Antwerpen een tekort van maar liefst 1.200 tot 1.600 leerkrachten.

Opleidingskosten vergoed

Werkzoekenden die een lerarenopleiding (professionele bachelor leraar kleuter- of lager onderwijs) beginnen te volgen, kunnen dankzij het project van VDAB en de twee hogescholen hun uitkering behouden en krijgen daarbovenop hun opleidingskosten vergoed. Als tegenprestatie wordt van hen enkel een engagement gevraagd om na de opleiding in het Antwerpse onderwijs aan de slag te gaan. Wie reeds hoger onderwijs volgde, kan aan de Karel de Grote-Hogeschool overigens een verkorte opleiding van drie semesters volgen.

Bij het proefproject van vorig schooljaar startten al 8 werkzoekenden met de opleiding kleuteronderwijs en 14 met lager onderwijs. Dit schooljaar werden daar respectievelijk 28 en 33 werkzoekenden aan toegevoegd. In januari gaat de VDAB alweer op zoek naar geschikte kandidaten voor 2014-2015.

Belga

Archiefbeeld Sarah Van den Elsken