Woonrecht 6 gezinnen in Doel onduidelijk na overdracht

De intercommunale Interwaas zet de organisatie van de tijdelijke bewoning in het bedreigde polderdorp Doel stop en draagt het beheer van de resterende woningen over aan de Maatschappij Linkerscheldeoevergebied (MLSO). Daardoor komt er een einde aan de overeenkomsten tussen Interwaas en zes gezinnen in het kader van het zogenaamde "Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning" (ZRTB).

ikerremans

Interwaas zegt de definitieve vaststelling van het GRUP "Afbakening zeehavengebied Antwerpen" te volgen, waarbij op 30 april beslist werd de bestemming van Doel definitief te wijzigen van woongebied naar zeehavengebied.

Op 1 augustus 2013 telde Doel volgens Interwaas nog 26 inwoners, waarvan 18 personen (acht gezinnen) oorspronkelijke Doelenaars. De beslissing om de organisatie van de tijdelijke bewoning over te dragen, heeft impact op zes gezinnen. In Doel zijn er overigens nog elf private woningen, de rest is in handen van de MLSO.

"Ondanks de eerder lage vergoedingen, tussen de 100 en 285 euro per maand, afhankelijk van de bewoning, betalen de meeste bewoners niet of slechts een symbolisch bedrag", aldus de intercommunale in een persbericht. "Samen ontvangt Interwaas voor deze zes panden 34,10 euro per maand. Overeenkomstig de uitspraak van het hof van beroep werden de bewoners in de zomer van vorig jaar al aangemaand om hun contractuele verplichtingen na te komen. De achterstallige vergoedingen sinds de uitspraak zullen dan ook gevorderd worden van de resterende bewoners."

Het is onduidelijk of de inwoners uit die zes woningen een nieuw woonrecht kunnen krijgen. MLSO-directeur Peter Van de Putte zegt dat het aan de raad van bestuur is om daarover een standpunt in te nemen.

Belga Foto Joris Herregods

MEER OVER Doel

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio