Homans: "Verplicht leefloners te werken"

Laat mensen die een leefloon trekken een tegenprestatie leveren voor het geld dat ze krijgen van de staat. Als ze dat weigeren, moeten ze hun uitkering verliezen. Dat voorstel lanceert Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans.

jatimmermans

Liesbeth Homans (N-VA) reageert daarmee op een nieuwe wet in Nederland. Mensen die er een bijstandsuitkering krijgen, moeten vanaf midden 2014 gedurende één of meerdere dagen per week een tegenprestatie leveren, zoals het proper maken van de straten. Anders krijgen ze geen geld meer. Die regel is nu al van kracht in enkele steden zoals Rotterdam.

In Antwerpen worden leefloners ook ingezet om klusjes op te knappen. "Maar we kunnen ze daar momenteel niet toe verplichten. Anders fluit de rechtbank ons terug", zegt Liesbeth Homans. "Met een intensieve begeleiding kunnen we mensen met een leefloon nochtans opleiden om knelpuntvacatures in te vullen."

Homans vraagt dat de wet ook bij ons wordt aangepast. "De federale regering moet die verplichting om te werken ook bij ons aan leefloners opleggen. Het werkt in Nederland, dus moet het ook bij ons kunnen."


Trekt u momenteel een leefloon en wil u getuigen over het voorstel van Homans? Laat het ons weten via dhendrikx@concentra.be. Gelieve ook uw telefoonnummer te vermelden.

Lees meer in Gazet van Antwerpen.

CWIL

Foto BHUL

MEER OVER Liesbeth Homans