VAB laakt verkeersopleiding op secundaire scholen

Het secundair onderwijs, en dan vooral het ASO, scoort nog steeds zeer zwak wat betreft verkeers- en mobiliteitseducatie. Dat blijkt maandag uit een onderzoek van mobiliteitsclub VAB bij duizend jongeren tussen 16 en 24 jaar. Het lager onderwijs scoort wel goed op een aantal punten.

fvranckx

VAB deed zeven jaar geleden al onderzoek naar het aanbod van verkeers- en mobiliteitseducatie in het lager en secundair onderwijs. Op dat moment was het niveau van verkeerseducatie in het lager onderwijs goed en in het secundair onderwijs zwak.

Vandaag is er volgens VAB in het lager onderwijs een sterke toename van het aantal behandelde onderwerpen, zowel op het niveau van verkeersveiligheid als voor mobiliteit, en gaat er naast het verwerven van theoretische kennis ook aandacht naar het aanleren van praktische vaardigheden en attitudevorming.

Theoretisch rijbewijs

Het secundair onderwijs, en vooral het ASO, scoort daarentegen vandaag zeer zwak. Het aanbod is er vaak beperkt tot de voorbereiding op het theoretisch rijbewijs.

"In het secundair onderwijs is het aanbod aan verkeerseducatie in een deel van de scholen zelfs afgenomen, sinds de invoering van het lespakket dat jongeren in het vijfde en zesde leerjaar voorbereidt op het theoretisch rijbewijs, terwijl er een inhaalbeweging nodig was", klinkt het bij VAB.

Na enkele inspanningen in het eerste en tweede leerjaar gebeurt er veel te weinig op het vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie in de andere leerjaren.

VAB vraagt corrigerende maatregelen. "Rijbewijs op school is een goede eerste stap, maar daarnaast moet er vooral meer aandacht gaan naar mobiliteitsthema's (...). Momenteel laten zeker twee op de drie secundaire scholen opportuniteiten liggen ondanks een veel ruimer aanbod aan didactisch materiaal sinds 2006."

Belga, Archieffoto