Katelijne sluit bibs, zwembad en sporthal

N-VA en Samen Anders hebben hun meerjarenplanning toto 2019 klaar. De gemeente doet bijna 44 miljoen investeringen maar bespaart ook flink: Sporthal Leyland sluit, één van de drie zwembaden gaat dicht, de bibliotheekfilialen worden gesloten en 26 mensen verliezen hun job.

Ceulemans Bart

“De nieuwe meerjarenplanning heeft bloed, zweten en tranen gekost, maar we zijn daar in geslaagd”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA). "Het structureel tekort dat deze ploeg moet wegwerken bedraagt maar liefst 1,1 miljoen euro." Het college heeft nu een volledig voorstel van de meerjarenplanning klaar en zal dit dan ook presenteren aan de gemeente –en OCMW raad en aan de raad van bestuur van het AGB. Wij sommen alvast de belangrijkste punten voor u op.

Woongebied in plaats van sporthal

Sporthal Leyland voldoet niet langer meer aan de nodige vereisten (onvoldoende douches, geen tribune en geen gelijkvloerse cafetaria) en zal daarom moeten sluiten eind 2016. Alle gebruikers kunnen uitwijken naar TC Heiveld, waar in de toekomst een bijkomende sporthal zal worden gebouwd. Op termijn wil de gemeente van de gronden rond Leyland woongebied maken. Ook het zwembad doet de deuren dicht. “Drie zwembaden is wat van het goede teveel”, licht Sels toe. “Bovendien zijn ze erg verouderd en staan er zware investeringen aan te komen. De scholen die er nu gaan zwemmen, GLOC en de Sint-katerinaschool zullen elders moeten gaan zwemmen. Als tegemoetkoming betalen wij hun busvervoer terug.”

Drie bibliotheken verdwijnen

De drie kleine bibs (Waver-Pasbrug en Elzestraat) gaan dicht. De toekomst van deze filialen wordt afzonderlijk bekeken. “In Waver is dat al in de school, dus kan de school opnieuw beschikken over de lokalen”, zegt Sels. “Voor de bib is een zeer sterk concept uitgewerkt dat bovendien uniek is in Vlaanderen. Dankzij Bib op School zullen onze kinderen net méér gestimuleerd worden dan nu om te lezen en voor de volwassenen wordt de centrale Bib Leyland sterker uitgebouwd en gedigitaliseerd. In Pasbrug ging het filiaal sowieso verhuizen en kwam de huidige locatie leeg. De gebouwen zullen op termijn ook verkocht worden.

Ontslagen bij gemeente

26 mensen verliezen hun job bij de gemeente en OCMW, waardoor het personeelsbestand met tien procent wordt verminderd. “Het aantal naakte ontslagen is hier tot een absoluut minimum gebracht”, verzekert Sels. “En in tegenstelling tot sommige andere gemeenten raakt het bestuur niet aan de algemene personenbelasting, noch aan de onroerende voorheffing.”

Acht flitspalen

21 kilometer (ver)nieuw(de) wegen en 16 kilometer fietspaden: de gemeente investeert massaal in verkeersveiligheid. “We willen onze gemeente een pak verkeersveiliger maken”, geeft schepen Tom Ongena (Samen Anders) tekst en uitleg. “Naast het investeren in nieuwe, veilige wegen en fietspaden zorgen we ook voor een betere omleiding van zwaar verkeer en maken we werk van een harde aanpak van snelheidsduivels. Er komen acht flitspalen en twaalf smiley’s, die aangeven wanneer een bestuurder te snel rijdt.”

Weg met dat saai imago

Het was een van de belangrijkste punten rond de gemeenteraadsverkiezingen: meer animo in Katelijne. “We moeten af van dat saai imago”, beseft schepen Ronny Slootmans (Samen Anders). “Het bestuur zet ondanks de budgettaire krapte in op evenementen als Sint-Katelijne-Waver zingt en een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners. Onze verenigingen kunnen bovendien van volgend jaar gebruik maken van een uitgerust podiumzaal in Onze-Lieve-Vrouw-Waver onder de kloosterkerk en stappen we eindelijk in het cultuurdecreet.”

En verder…

Het oude politiegebouw in de Lemanstraat zal te gelde gemaakt worden om er woongelegenheden te maken, wordt er 2.6 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie van de scholen (oa vernieuwing daken en klascontainers Dijksteinschool, nieuwe kleuterschool Octopus), zet de gemeente volop in op digitalisering (nieuwe website en e-loket, 4 digitale infoborden in de kernen, …) en het nieuwe woonzorgcentrum komt er dan toch (klaar tegen 2017). Door alle inspanningen zou de gemeente een structureel overschot van circa 200.000 euro realiseren.

BACE

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio