1 / 2

Substitute in zaak Jonathan Jacob niet vervolgd

Parketsubstitute Kim De Laet heeft geen schriftvervalsing gepleegd in de zaak Jonathan Jacob. Ze wordt buiten vervolging gesteld. Dat heeft het Antwerps Parket-generaal vrijdag gezegd op een persconferentie.

ikerremans

Het onderzoek naar valsheid in geschrifte en verduistering is afgesloten, aldus woordvoerder Ben Zajtmann van het Antwerps Parket-generaal. Drie magistraten (uit Gent, Antwerpen en Brussel), die met het dossier belast waren, zijn tot eenzelfde oordeel gekomen. Ook de computer van de substitute is onderzocht, maar er werd geen bewijs gevonden van vervalste of verduisterde documenten.

Het onderzoek ten gronde naar de dood van Jonathan Jacob is nog niet afgerond. Het Parket-generaal vraagt immers tien bijkomende onderzoeksdaden. De kamer van inbeschuldigingstelling buigt zich op 12 december over die vraag. Ben Zajtman wil voorlopig niets kwijt over welke onderzoeksdaden het dan wel gaat.

Substituut Kim De Laet is dus niet langer geviseerd, maar voor Procureur des Konings Herman Dams blijft het afwachten. “Het tuchtonderzoek is afgerond”, zei Zajtman. “De procedure loopt nog.”

Politiecel Mortsel

Jonathan Jacob (26) was onder invloed van amfetamines toen de politie hem op 6 januari 2010 van straat plukte en overbracht naar het politiekantoor in Mortsel. Hij werd onderzocht door een huisarts en die oordeelde dat hij psychotisch was en voor zijn eigen veiligheid opgenomen moest worden. Nadat hij omwille van zijn agressief gedrag tot tweemaal toe geweigerd werd in het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen, belandde hij in een cel in Mortsel.

Uiteindelijk werd beslist om het Bijzondere Bijstandsteam (BBT) erbij te halen, dat hem moest immobiliseren voor een kalmerend spuitje zodat hij alsnog in het psychiatrisch centrum kon worden opgenomen. Jonathan liep door hun hardhandig optreden inwendige bloedingen op en stierf.

In februari verwees de raadkamer de vroegere directeur en een psychiater van de Alexianen naar de rechtbank voor schuldig verzuim, alsook één agent van het BBT voor de toegebrachte slagen. Ze zijn daartegen in beroep gegaan, maar de zaak is nog hangende voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

Dams

De familie van Jonathan had ook een klacht ingediend tegen een parketsubstitute wegens schriftvervalsing. Zij zou de opdracht hebben gegeven om Jonathan te laten overmeesteren en plat te spuiten en zou dat achteraf hebben aangepast om haar rol te minimaliseren. De klacht werd echter geseponeerd.

Na een Panorama-reportage over de zaak rezen er vragen over de rol van de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams. Die beweerde plots dat hij die dag persoonlijk was tussen gekomen, waarna eind februari het onderzoek naar de schriftvervalsing heropend werd. Dams zette een stap opzij, maar kwam later op zijn verklaring terug. Hij zou zich vergist hebben en zou tussenbeide gekomen zijn in een andere zaak. Twee maanden later nam hij zijn functie opnieuw op.

De raadsheer-onderzoeksrechter sloot zijn onderzoek naar de vermeende schriftvervalsing in mei af en stuurde het door naar het parket-generaal. Het was dan aan drie magistraten van de hoven van beroep in Antwerpen, Gent en Brussel om het dossier te bestuderen en een beslissing te nemen.

Dat is dus nu ook gebeurd. De familie van Jonathan Jacob is al op de hoogte gebracht van de beslissing.

Foto Belga

MEER OVER Herman Dams

Nu in het nieuws