Meer leerlingen met beperkingen en leerstoornissen in gewoon onderwijs

Meer leerlingen met beperkingen en leerstoornissen in gewoon onderwijs

Meer leerlingen met beperkingen en leerstoornissen in gewoon onderwijs

Print
Leerlingen met een lichte mentale beperking of een leerstoornis zoals dyslexie zullen voortaan standaard het gewone onderwijs kunnen volgen. Enkel wanneer een school onredelijke inspanningen moet doen, kan een leerling doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Concreet zullen duizenden leerlingen die nu vaak in het buitengewoon onderwijs belanden toch het gewone onderwijs kunnen volgen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet spreekt van "een belangrijke stap in de realisatie van inclusief onderwijs".

Er wordt in Vlaanderen al lang gediscussieerd over hoe het onderwijs moet omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het is een moeilijke kwestie. In hoeverre moeten gewone scholen leerlingen met specifieke noden opnemen? Worden leerlingen niet te snel doorgestuurd naar het buitengewoon onderwijs?

Buitengewoon onderwijs blijft groeien

"Maar niets doen was geen optie", aldus minister Smet. Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt jaar na jaar. Zo is het leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs op 20 jaar gestegen van circa 20.000 naar meer dan 30.000 en het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs van zo'n 14.000 naar meer dan 20.000.

De Vlaamse regering heeft nu een ontwerpdecreet goedgekeurd dat vertrekt van het idee dat leerlingen met specifieke onderwijsnoden zich kunnen inschrijven in het gewone onderwijs. Daarbij kan aan scholen "redelijke aanpassingen" gevraagd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van specifieke software voor leerlingen met dyslexie of een doventolk voor een dove leerling.

Doorverwijzing

Enkel wanneer de aanpassing voor de school "onredelijk" zou zijn, kan de leerling doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Concreet zullen duizenden leerlingen voortaan het gewone in plaats van buitengewone onderwijs volgen. De omschakeling gebeurt wel geleidelijk. Wie nu buitengewoon of gewoon onderwijs volgt, zal daar zijn/haar schoolcarrière kunnen afwerken.

Omdat het buitengewoon onderwijs minder en het gewone onderwijs meer leerlingen zal tellen, verschuiven ook de financiële middelen. Om scholen in het gewone onderwijs te ondersteunen bij de verandering komt er een team van ruim 100 begeleiders.

Belga, archieffoto

.

Nu in het nieuws