Anciaux wil strijkplank en computer beschermen

Senator Bert Anciaux (sp.a) wil de lijst met voorwerpen die in beslag genomen kunnen worden veranderen. Bovendien wil hij openbare verkopen van goederen die inbeslaggenomen zijn verhinderen als die verkoop minder opbrengt dan hij kost. Anciaux heeft enkele wetsvoorstellen daarvoor ingediend en de Senaatscommissie Justitie begon zopas met de bespreking ervan.

drombouts

Twaalf schapen

Als iemand zijn schulden niet betaalt, dan kan de schuldeiser zijn goederen in beslag laten nemen. Maar een aantal levensnoodzakelijke dingen kunnen nooit in beslag worden genomen. De lijst werd opgesteld in de negentiende eeuw en bevat o.a. een koe en twaalf schapen. Ook een strijkijzer staat op de lijst, maar een strijkplank niet. Anciaux wil ook de strijkplank op de lijst.

Bovendien moeten alle moderne communicatiemiddelen op de lijst. Volgens Anciaux kunnen dus nooit in beslaggenomen worden: een radio, een tv, een telefoon, een computer, een printer en alles wat nodig is voor een internetverbinding. Ook zaken met een emotionele waarde (juwelen van de bomma) tot maximum 400 euro kunnen volgens Anciaux niet in beslag worden genomen.

De socialistische senator wil bovendien dat openbare verkopen die minder opbrengen dan ze kosten, niet doorgaan. Als een schuldeiser een openbare verkoop eist bij de deurwaarder, dan moet die laatste daarop ingaan. Hij kan niet weigeren. Anciaux wil nu de kosten van een openbare verkoop die meer kost dan hij opbrengt ten laste komen van de schuldeiser.

Deurwaarders

Deze wetsvoorstellen werden gekoppeld aan de bespreking van het nieuwe statuut van de deurwaarders. Een ontwerp van minister van justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil het beroep van deurwaarder verjongen en vervrouwelijken door de benoemingen meer te objectiveren en een degelijk tuchtstatuut uit te bouwen. De Kamer keurde het nieuwe statuut eerder al goed en de Senaatscommissie Justitie begon zopas met het debat, dat vandaag zeker niet zal worden afgerond.

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER