Samenwoners kunnen nog altijd aan gezinshereniging doen

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zopas een wetsvoorstel verworpen waardoor samenwoners geen beroep meer zouden kunnen doen op gezinshereniging. Het voorstel werd ingediend door Gerolf Annemans (VB) en steunde integraal op de uiteenzetting die de Anwerpse substitute Chantal Merlin (foto) in de Kamercommissie Justitie had gegeven.

drombouts

Liégeois

Op 1 september 2011 hielden de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois en zijn eerste advocaat-generaal Piet Van den Bon een scherpe rede over het mislukte migratiebeleid. Die leidde tot veel kritiek en een groep van magistraten werd op 21 september in het parlement uitgenodigd om hun visie te komen toelichten. Chantal Merlin deed dat voor het onderdeel gezinshereniging.

Homo's

Zij vond dat het statuut van wettelijk samenwoner niet meer zou mogen leiden tot een verblijfsrecht in België. Volgens Merlin wordt de strijd tegen de schijnhuwelijken enorm bemoeilijkt omdat afgewezen kandidaat-trouwers gewoon een "schijn"samenwoningscontract afsluiten. Zo krijgen ze ook een verblijfsvergunning en het is eigenlijk veel makkelijker om een wettelijke samenwoonst te ontbinden en daarna opnieuw te beginnen.

Omdat aan een sanmenwoning weinig eisen worden gesteld is het zeer moeilijk om de waarachtige aard van de samenwoning te onderzoeken, vond Merlin, die - zoals vroeger - openlijk twijfelde aan het nut van dit statuut. "Het kwam er alleen maar omdat de homo's niet mochten trouwen, maar ondertussen mogen die dat wel. Het statuut van wettelijke samenwoonst bemoeilijkt de strijd tegen de schijnhuwelijken enorm", zo zegde ze.

N-VA volgt meerderheid

Het VB besloot daarop om een wetsvoorstel in te dienen waardoor gezinshereniging via het samenlevingscontract niet meer zou kunnen. Maar dat voorstel werd dus vanmorgen verworpen. Alleen Daphne Duméry (N-VA) nam nog het woord. Zij stelde dat het VB-voorstel te laat kwam omdat de wet op de gezinshereniging al is verstrengd. Door die wet werd de samenwoonst gelijkgesteld met het huwelijk: dezelfde onderzoeken en straffen zijn mogelijk als het om een schijnsamenwoonst of een schijnhuwelijk gaat. Er is van alles in beweging en we kunnen beter wachten op een evaluatie van die nieuwe wet, zo luidde het. N-VA stemde met de meerderheid mee tegen het VB-voorstel.

Lees ook: De hoorzitting over de rede van Liégeois over het migratiebeleid

De nieuwe wet op de schijnhuwelijken en schijnsamenwoonsten

Antwerps parket wil wettelijke samenwoonst afschaffen

JDW

Archieffoto Bert Hulselmans