Vlaanderen adopteert geen kinderen meer uit Marokko

Print
Vlamingen mogen geen kinderen meer adopteren uit Marokko, totdat het duidelijk is of een mogelijke adoptie hier wel juridisch erkend kan zijn. De Standaard schrijft dat een eerste proefdossier muurvast is komen te zitten nu de zaak voor de rechtbank kwam.

Het eerste Vlaamse koppel dat zo'n adoptie voor een rechtbank wil laten erkennen, kreeg nul op het rekest bij het hof van beroep in Gent. Volgens de Vlaamse adoptieambtenaar Ariane Vandenberghe heeft het koppel de procedure nochtans correct doorlopen. In Brussel en Wallonië werden al 80 kinderen uit Marokko geadopteerd.

Conflict

Het hof van beroep houdt de adoptie tegen, omdat het van mening is dat het principe van adoptie in Marokko niet bestaat en de biologische vader geen toestemming gegeven heeft. De advocate van het koppel dat het Marokkaanse kind wil adopteren, zegt dat de naam van de vader op de geboorteakte fictief is. De Marokkaanse moeder kende de vader niet en om haar schande te besparen, werd een verzonnen naam ingevuld.

De adoptieouders gaan in Cassatieberoep. Ze begrijpen niet waarom het gerecht gaat dwarsliggen nadat de Vlaamse Gemeenschap de adoptieprocedure voorbereid had. Ze hebben ook een verzoek tot voogdij ingediend, om een juridische band te scheppen met het kind

Belga, archieffoto

MEEST RECENT