Dossier Kaaien

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Heraanleg Scheldekaaien start in 2014

Er wordt in januari 2014 een parkeer- en mobiliteitsplan voorgesteld voor de stad. Dan zal ook duidelijk worden waar en op welke manier er in de toekomst kan geparkeerd worden aan de Scheldekaaien. Dat de geplande parking op de zuidelijke kaaien meer stadinwaarts komt, lijkt zeker.

jrosquin

“Er is nog geen definitieve beslissing genomen over waar de parkeergarage op het zuidelijke deel van de kaaien komt. Koen Kennis, die bevoegd is voor mobiliteit, werkt aan een parkeer- en mobiliteitsplan”, zegt de schepen voor Stadsontwikkeling, Rob Van de Velde (N-VA).

Dat de nieuwe parking dichter bij het stadscentrum komt, lijkt een uitgemaakte zaak. Het plan van het vorige stadsbestuur om de parking meer in het zuiden te leggen, werd afgelopen zomer al ter discussie gesteld. “De bedoeling is dat er een efficiënte parkeerroute komt in Antwerpen. Als je wilt dat de auto’s uit het centrum wegblijven, moet er wel eerst een goed alternatief zijn”, stelt Rob Van de Velde.

Drie grote projecten

Volgend jaar wordt op de zuidelijke Scheldkaaien gestart met de versteviging van de kaaimuren. De aanleg van waterkering en het openbaar domein langs Sint-Andries en het Zuid start midden 2015. Daarvoor is 15,3 miljoen euro uitgetrokken.

In de stedelijke meerjarenplanning worden in de periode 2014-2019 drie grote werken uitgevoerd. “Behalve de kaaien langs het Zuid en Sint-Andries zijn dat het Droogdokkenpark en de vlakte langs de Rijnkaai. Daarvoor zijn respectievelijk 4,5 en 7,9 miljoen euro uitgetrokken”, zegt Rob Van de Velde.

Het stadsbestuur zal deze legislatuur ongeveer 27 miljoen euro investeren in de Scheldekaaien. Daar komt nog eens ruim 8 miljoen euro van de Vlaamse overheid bij. Het Vlaams geld zal vooral gebruikt worden voor instandhoudings- en verstevigingswerken.

PVDP Foto boven: Scheldekaaien ter hoogte van de Rijnkaai Beeld midden: Ontwerpen Vogt Landscape Architects - Van Belle & Medina Architects