VB: "Confederaal model van N-VA biedt geen meerwaarde"

VB: Confederaal model van N-VA biedt geen meerwaarde

VB: "Confederaal model van N-VA biedt geen meerwaarde"

Print
Het Vlaams Belang vindt het opvallend dat de N-VA in haar congresteksten, "ondanks een aantal verregaande voorstellen", binnen een Belgisch model redeneert. De partij oordeelt woensdag in een persbericht dat het voorgesteld Belgisch confederaal model met een paritaire regering "niet de minste meerwaarde" biedt. Ook worden vraagtekens geplaatst bij het standpunt van de N-VA over Brussel.

Het Vlaams Belang wijst erop dat de institutionele voorstellen binnen de huidige staatsorganisatie met bijzondere meerderheden en alarmbelprocedures onmogelijk zijn zonder Franstalig fiat. "De N-VA-voorstellen zijn dan ook enkel verklaarbaar vanuit een naïeve en achterhaalde gehechtheid aan België en een hernieuwd geloof in de onderhandelingsmogelijkheden met de Franstaligen", luidt het.

Onhaalbaar

Het Vlaams Belang zegt dat de N-VA hiermee terugkomt op de lessen uit de formaties van 2007 en 2010, "waar de partij tot den treure heeft moeten ondervinden dat deze eisen binnen een Vlaams-Waals onderhandelingskader onrealiseerbaar zijn".

De onhaalbaarheid van deze voorstellen bewijst volgens het Vlaams Belang dat de ordelijke opdeling veel realistischer is "voor wie "echt verandering wil". "Enkel zo zal Vlaanderen al de noodzakelijke instrumenten in handen krijgen om een eigen beleid te voeren inzake fiscaliteit, sociale zekerheid, werk en migratie en zijn lot eindelijk in eigen handen kunnen nemen."

Brussel

Het Vlaams Belang plaatst daarnaast vraagtekens bij het standpunt van de N-VA over Brussel. "Door de Brusselaars te verplichten zich te bekennen tot de éne of de andere gemeenschap - ook op electoraal vlak - wordt opnieuw een vorm van talentelling ingevoerd." Met het voorstel om Brussel door zowel Vlaanderen als Wallonië te besturen, erkent de N-VA volgens het Vlaams Belang de facto de Fédération Wallonie-Bruxelles en maakt het "de vorming van een grotendeels door Wallonië gedomineerde 'enclave' op Vlaams grondgebied" mogelijk.

Foto: Belga
Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans

.

Nu in het nieuws