Inflatie op laag peil door lage benzine- en groentenprijzen

De inflatie is in oktober verder gedaald tot 0,63 procent. Dat is het laagste niveau sinds januari 2010 (0,62 pct), zo meldt de federale overheidsdienst Economie woensdag. De consumptieprijsindex daalt 0,09 punt (-0,07 pct) tot 122,56 punten.

jrosquin

De indexdaling komt voornamelijk op het conto van de lagere prijzen voor motorbrandstoffen, aardappelen, verse groenten, huisbrandolie en hotelkamers. Vooral voeding en energie zorgden dus voor een lagere inflatie. Aan de andere zijde hadden vooral vlees, onderhoud en reparaties van voertuigen, restaurants en cafés, kleding en schoeisel, zuivelproducten, elektriciteit en vakantiedorpen daarentegen een verhogend effect op het indexcijfer.

In september kwam de inflatie nog uit op 0,89 procent en de index op 122,65 punten. In augustus bedroeg de inflatie nog 1,01 procent.

De gezondheidsindex stijgt wel in oktober, met 0,18 punt naar 120,99 punten. Dit indexcijfer houdt immers geen rekening met de brandstoffen die goedkoper werden. Ook alcohol en tabak worden overigens in de gezondheidsindex niet meegerekend.

Het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidindex van de voorbije vier maanden bedraagt net als in september 120,94 punten. Dit betekent dat de spilindex (122,01) niet overschreden werd en er met andere woorden geen indexering van de uitkeringen en de overheidslonen volgt. Het Planbureau verwachtte begin oktober dat de volgende overschrijding van de spilindex in juni 2014 zou plaatsvinden.

Brandstofprijs goedkoper

De grootste beweging wordt in oktober genoteerd voor de motorbrandstoffen, met een negatieve invloed op de index van -0,265 punt. Dit betekent dat die brandstoffen 4,4 procent goedkoper werden in oktober. Eurosuper 95 daalt 5,3 procent, diesel 3,7 procent. Ook de prijsdaling voor aardappelen (-14,9 pct of een invloed van -0,05 punt) is opmerkelijk. Huisbrandolie werd 1,1 procent goedkoper of een invloed van -0,025 punt.

De inflatie voor energieproducten neemt verder af van een daling met 5,3 procent in september tot -6,2 procent in oktober.

Foto: Belga

Nu in het nieuws