N-VA wil federaal niveau en Brussel bijna helemaal uitkleden

N-VA wil federaal niveau en Brussel bijna helemaal uitkleden

N-VA wil federaal niveau en Brussel bijna helemaal uitkleden

Print
Voor de N-VA bestaat het toekomstige confederale België nog slechts uit de deelstaten Vlaanderen en Wallonië. Daarbij zou Brussel als regio een apart statuut krijgen, maar Brusselaars moeten kiezen tussen het Vlaamse of Waalse niveau.

Dat blijkt uit de congresteksten van N-VA. Om 16 uur stelde de partij haar visie op het confederalisme voor.

Gewicht bij regio's

Zoals bekend gaat N-VA voor confederalisme. Deelstaten spreken dan af ze nog samen willen doen, eerder dan ze onderhandelen over wat ze willen regionaliseren. De nieuwe congresteksten tonen hoe ver N-VA daarin wil gaan. Op Belgisch niveau zouden er met andere woorden bijna geen bevoegdheden meer overblijven. Zo zou de afbouw van de staatsschuld, die de partij op 25 jaar wil weggewerkt zien, federaal blijven net zoals defensie, asielbeleid, nationaliteitsverwerving, de btw, accijnzen en douanerechten omdat dat moet van Europa. Dat betekent concreet dat Vlaanderen en Wallonië volledig bevoegd worden voor o.a. justitie, sociale zekerheid, brandweer, politie en spoorwegen.

Premier wordt voorzitter

Opvallend is ook dat de premier zou verdwijnen in het confederale België van de N-VA. De functie zou vervangen worden door die van een voorzitter, die aan het hoofd staat van de 'restregering'. Er zou wel plaats zijn voor 6 tweetalige ministers: 3 aangeduid door Vlaanderen en 3 door Wallonië. Momenteel telt de federale regering nog 15 ministers. Het Belgische parlement wordt dan weer gereduceerd tot 25 Vlamingen en 25 Franstaligen, aangeduid door Vlaanderen en Wallonië.

Brusselkeuze

Wat gebeurt met Brussel in het confederale plaatje? Dat krijgt - net als de Duitstalige regio - een bijzonder statuut. Bedoeling is dat Brussel bevoegd blijft voor de zogenaamd grondgebonden bevoegdheden zoals politie, mobiliteit en economisch beleid, maar dat de Brusselaars voor alle andere zaken via een zogenaamde "Brusselkeuze" zullen kunnen kiezen voor het Vlaamse of het Waalse model. De Brusselkeuze hoeft niet definitief te zijn. Het Brusselse bestuur zelf wordt drastisch afgeslankt.

Koningshuis blijft bestaan

In de voorstellen van de N-VA blijft de monarchie wel bestaan, maar wordt het volledig omgevormd tot een protocllaire monarchie zoals in de Scandinavische landen. De kabinetschef van de koning komt, zoals in Nederland, onder politiek toezicht te staan. Bedoeling is ook dat de leden van het koningshuis belastingen, btw en accijnzen dienen te betalen.

Onafhankelijk Vlaanderen

In de statuten van de N-VA staat dat de partij streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. Of de plannen van de partij voor confederalisme gezien moeten worden als een tussenstap naar die Vlaamse onafhankelijkheid, zegt de partij niet met zoveel woorden in de teksten.

Bekijk de volledige congrestekst die de VRT al kon inkijken hier.

Foto Belga

Lees ook:

.

Nu in het nieuws