Grondwettelijk Hof schorst naaktfouilles gevangenen

Grondwettelijk Hof schorst naaktfouilles gevangenen

Grondwettelijk Hof schorst naaktfouilles gevangenen

Print
Het Grondwettelijk Hof heeft zopas de wet die naaktfouilles van gedetineerden veralgemeent na ieder contact met de buitenwereld, geschorst.

Bij een naaktfouille moet de gedetineerde zich volledig uitkleden en kan men de openingen van het lichaam uitwendig bekijken. Naaktfouilles worden door de wet van 1 juli 2013 mogelijk na ieder contact met de buitenwereld en ook na ieder bezoek dat niet achter glas heeft plaatsgegrepen. Dit laatste alleen als het plaatselijke gevangenisreglement dat zo bepaalt. Voor deze wet van kracht werd, was een naaktfouille ook mogelijk, maar alleen als er individuele aanwijzingen waren dat een gewone fouille van de kledij niet volstond én als de directeur daarvoor afzonderlijk toestemming had gegeven. Toen de wet in de Kamer werd bediscussieerd was vooral Stefaan De Clerck (CD&V) tegen "mede omdat er per dag in sommige gevangenissen wel honderd contacten met de buitenwereld zijn".

Mensonterend

Een Leuvense gevangene die nog 12 maanden cel moet uitzitten trok naar het Grondwettelijk Hof. Hij keerde zich tegen de systematische naaktfouilles zonder dat er individuele aanwijzingen zijn dat deze naaktfouilles nodig zijn. Hij vond dit een mensonterende en discriminerende behandeling.

Het Grondwettelijk Hof kan wetten schorsen als iemand daarvoor ernstige argumenten heeft en bovendien een ernstig nadeel lijdt, dat moeilijk te herstellen is. Dat is hier zo, meent het Hof.

"Naaktfouilles kunnen nodig kunnen zijn in het belang van orde en veiligheid en om nieuwe misdrijven te voorkomen. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen naaktfouilles alleen als het gedrag van de gedetineerde daartoe aanleiding geeft", zo luidt het.

Door een naaktfouille op te leggen na ieder bezoek zonder rekening te houden met het gedrag van de gevangene zelf, gaat de wet volgens het Grondwettelijk Hof te ver. Ze "schijnt een discriminerende aanslag op de persoonlijke integriteit van de gevangenen en ze schijnt het verbod op vernederende behandeling te schenden", zo zegt het arrest. En de schade die hieruit voortvloeit is onherstelbaar. Dus is de wet geschorst.

JDW
Archieffoto Wim Hendrix

.

Nu in het nieuws