Onduidelijkheid rond oorzaken wateroverlast

Het is nog lang niet zeker wat de wateroverlast veroorzaakt in heel wat Mortselse buurten en straten. Weldra volgt in samenwerking met rioolbeheerder Rio-Link extra onderzoek en de stad laat ondertussen ook al wat maatregelen nemen.

Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) onderstreepte tijdens de jongste gemeenteraadszitting dat de wateroverlast wel degelijk “een prioriteit” is. Hij reageerde daarmee op de vraag van Naranjo Decamps van Mortsel Anders. Die stelde dat de wateroverlast in Mortsel enorm is toegenomen en hij vroeg zich af of dit verband houdt met de grote werkzaamheden die de voorbije jaren plaatsvonden.

“De oorzaken van de hinder bij zware regenval verschillen van straat tot straat”, aldus de burgemeester. “Meestal is er geen verband met de heraanleg daar. Met uitzondering dan van pakweg de Kerkstraat of de Grotenhof. In die laatste voerde de aannemer trouwens al de nodige aanpassingen door.” Toch is in vele straten nog niet helemaal duidelijk wat er precies moet gebeuren om nieuwe wateroverlast te verhinderen. “In de Drabstraat en de Jozef De Blockstraat is er, volgens een eerste onderzoek, geen structureel probleem qua capaciteit. Daarom vinden er in november nieuwe testen plaats met camera’s. Bij het laatste zware onweer kwamen er zo'n 60 meldingen binnen. Maar er waren natuurlijk nog veel meer problemen. En dus bekijken we nu straat per straat wat er dient te gebeuren.” SSl

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio