Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 november om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsleden hebben het onder meer over de heraanleg van de Molenstraat, Putstraat en Groenstraat. Daarvoor vraagt het de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze. SVER

Blyweert Helena
Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio