"Rijkste gezinnen winnen met N-VA- voorstel bijna 200 euro, armsten 1 euro"

Het N-VA-voorstel om de personenbelasting te verlagen kost Vlaanderen in een eerste fase 812 miljoen euro. Nadien loopt dat op tot 1,15 miljard. Dat berekende professor Economie André Decoster (KU Leuven). Opvallend is echter vooral het verschil in impact voor arm en rijk. "De winst is wel erg ongelijk verdeeld", schrijft Decoster dinsdag.

fvranckx

In aanloop naar de verkiezingen stelt N-VA voor om de personenbelasting te verlagen. In twee fases wordt de 40 procent-schijf daarbij verbreed, zodat enkel grootverdieners nog tegen vijftig procent worden belast.

Vakbond vreest dat N-VA "rijken rijker wil maken" N-VA wil belasting op loon verlagen tot 40 procent

Aan de hand van een uitgebreid simulatiemodel ging Decoster na wat de impact zou zijn voor arm en rijk. Zoals verwacht zorgt het voorstel voor een belastingverlaging in alle decielen - dus bij alle groepen ingedeeld per 10 procent van arm naar rijk. Een gemiddeld gezin wint in eerste instantie 40 euro per maand, nadien 58 euro.

De winst is echter erg ongelijk verdeeld. "Het zijn voornamelijk de rijkere gezinnen in Vlaanderen (de hogere decielen) die winnen bij dit voorstel", aldus Decoster. De rijkste tien procent bespaart in eerste instantie immers 106 euro, terwijl de armste tien procent slechts 1 euro extra overhoudt.

In de tweede fase van het N-VA voorstel loopt de bonus voor de rijksten op tot 200 euro, terwijl dat voor de armste tien procent 1 euro blijft.

De berekeningen deed Decoster met Mefisto, een online simulatiemodel dat de Leuvense economen uitwerkten in samenwerking met een reeks andere universiteiten. Het model laat toe de impact na te gaan van hervormingen in een ruime waaier van fiscale en sociale beleidsinstrumenten.

Belga, Archieffoto PN