Vlaamse landbouwers zien toekomst weer wat rooskleuriger tegemoet

De Vlaamse landbouwers zien hun toekomst weer wat positiever tegemoet, zo blijkt uit de landbouwconjunctuurindex die elke zes maanden wordt gemeten door de Vlaamse administratie. De index stijgt nu al voor de vierde keer op rij. Opmerkelijk is de investeringsbereidheid in de melkveehouderij en het optimisme in de varkenssector, na jaren van crisis.

jrosquin

De barometer klom de voorbije maanden van +2 naar +3, zo blijkt uit cijfers die dinsdag werden gepubliceerd. Dat is het hoogste peil sinds het najaar van 2011. De 750 ondervraagde boeren zijn nu vooral meer tevreden over de voorbije zes maanden, en schatten anderzijds ook de economische evolutie wat positiever in.

Record voor varkenssector

Uit de index blijkt wel dat er grote verschillen zijn per sector. Zo vertonen vooral de melkveehouders en varkenskwekers een boost van optimisme. Beide profiteren van de hogere prijzen voor hun product en lagere krachtvoerprijzen. In de varkenssector staat de vertrouwensindex op een absoluut record.

In de sector van het vleesvee gaat het wat minder goed: de rendabiliteit blijft een probleem.

Groenten- en tuinbouw doen het minder

Het vertrouwen in de akkerbouw en bij de groenten/tuinbouw zakt verder weg. Het koude en natte voorjaar gevolgd door een mooie zomer had tot gevolg dat de groei van sommige gewassen vertraging opliep en minder opbrengsten genereerden. De tuinbouwsector is daarnaast ook sterker afhankelijk van de markt en zijn prijsfluctuaties.

De komende zes maanden plant bijna één op de drie landbouwers investeringen. In de akkerbouw loopt dat aandeel op tot 42 procent van de ondervraagden, bij de groenten onder glas bedraagt het slechts 13 procent. Landbouwers willen voornamelijk investeren in het machinepark, gebouwen en grond.

Foto: Tom Palmaers

Nu in het nieuws