38% van de werkende bevolking combineert een job met kinderen

38% van de werkende bevolking combineert een job met kinderen

38% van de werkende bevolking combineert een job met kinderen

Bijna 38% van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar.
p> Dat blijkt uit de resultaten van een bevraging over de combinatie werk en gezin van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie.

Van alle werkende personen van 15 tot en met 64 jaar zorgt 37,9 % voor ten minste één eigen kind of een kind van de partner. Dat kind is jonger dan 15 jaar en maakt deel uit van het huishouden. De overige 62,1 % heeft alleen kinderen die 15 jaar of ouder zijn of heeft geen kinderen in het huishouden.

Vrouwen met kinderen hebben een lagere werkgelegenheidsgraad dan vrouwen zonder kinderen. Bij mannen geldt het omgekeerde.

31,8 % van de personen van 15 tot en met 64 jaar met kinderen jonger dan 15 jaar maakt gebruik van kinderopvang. Er is nog nood aan extra opvangfaciliteiten voor kinderen en zorgbehoevenden.

In de meeste gevallen kunnen loontrekkenden wegens gezinsredenen het begin- of einduur van hun werkdag aanpassen (56,7%) of een hele dag vrij nemen (37,3%).

Foto: PhotoNews

.

Nu in het nieuws