VB Jongeren op zwarte lijst politie

Niet alleen de Staatsveiligheid, maar ook de federale politie blijkt te beschikken over een lijst met organisaties die worden gevolgd. Daarop staan Al Qaida, voetbalhooligans, de Vlaams Belang Jongeren en zelfs Vredesactie kriskras door elkaar.

drombouts

De lijst, die honderden organisaties registreert en beschrijft, wordt elk jaar geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De lijst moet een inventaris zijn van extremistische, terroristische en andere organisaties die de openbare orde kunnen bedreigen.

Op de meest actuele lijst (die van 2012) staan ook organisaties zoals de VB Jongeren, het Vlaams-Nationalistisch Jeugdverbond en het Taal Aktie Komitee, evenals organisaties die steun verlenen aan illegalen of opkomen voor dierenrechten. En zelfs een politieke partij: de PTB, de Franstalige tegenhanger van de PVDA.

VB-kopman Filip Dewinter stelt zich ernstige vragen bij de lijst van de federale politie. “Hij is opgesteld zonder enige democratische controle”, klaagt Dewinter aan.

Volgens de federale politie gaat het om “een soort van achtergrondinformatie voor de veiligheidsdiensten” bij ordehandhavingen en is de lijst “zeker niet ultrageheim”.

LM / TG

Foto Belga: Filip Dewinter heeft het aan de stok met de politie. Nu blijkt dat de Vlaams Belang Jongeren op een zwarte lijst van de federale politie staan.

MEER OVER Vlaams Belang