Lanjri haalt slag thuis over kinderen van illegalen

Kinderen van twee illegalen zullen dan toch niet in het bevolkings- of wachtregister worden ingeschreven. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) had dit voorgesteld, maar na hevige kritiek van Nahima Lanjri (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) en na negatieve adviezen van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten en de Dienst Vreemdelingenzaken werd dit voorstel zopas weggestemd.

jrosquin

Momenteel heb je drie registers voor mensen die wettig in België verblijven: in het bevolkingsregister zitten alle Belgen en vreemdelingen met een onbeperkt verblijf in ons land; in het vreemdelingenregister zitten buitenlanders met een tijdelijk verblijf in ons land (o.a. studenten, werknemers e.d.). In het wachtregister zitten asielzoekers. Illegalen zitten nergens in.

Nieuwe migratiegolf?

Milquet wilde ook kinderen van illegalen, voor wie al een geboorte-akte wordt uitgeschreven, opnemen in het wachtregister of zelfs in het bevolkingsregister in bepaalde gevallen. Maar Nahima Lanjri en Bart Somers waren daar radicaal tegen omdat ze vreesden dat dit tot een nieuwe regularisatie of migratiegolf zou kunnen leiden.

Lanjri vroeg - en kreeg - eerst het advies van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG). Die adviezen waren vandaag binnen en ze waren erg weigerachtig.

Vreemdelingenzaken

DVZ zag niet goed in waarom deze wijziging wordt doorgevoerd. De dienst pleitte voor een onderzoek naar de gevolgen van de inschrijving van kinderen van illegalen. Volgens DVZ zullen ook twee (legale) Fransen die in België bevallen en die daarna terugkeren naar Frankrijk hun kind in een Belgische register ingeschreven zien, terwijl dat toch niet de bedoeling kan zijn. DVZ vroeg zich bovendien af hoe men deze kinderen weer uit deze registers zou kunnen schrappen.

Vlaamse gemeenten

De VVSG vreesde dat de werklast voor gemeenten met een kraamkliniek op hun grondgebied enorm zou toenemen. "Schept deze regeling bovendien geen valse verwachtingen, omdat in principe toch geen rechten kunnen voortvloeien uit deze regel?", zo vroeg de organisatie zich af. De VVSG pleitte voor onderzoek vooraleer te beslissen.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken volgde daarop Nahima Lanjri en stemde unaniem het voorstel om kinderen van illegalen in Belgische registers in te schrijven weg. Alleen het VB onthield zich.

JDW Archiefbeeld: Belga (Nahima Lanjri)

Vastgoed

Jobs in de regio