Kleine zuivelgroep wint tweede veldslag in slagroombussenoorlog

De zuivelgroep Incopack van ondernemer Gilbert Nijs uit Dilsen-Stokkem, heeft een tweede keer het laken naar zich toe getrokken in een geding met de Nederlandse multinational Friesland-Campina. Ook nu draait de zaak rond de intellectuele rechten op de spuitbus voor slagroom en de bijhorende spuitmond van Incopack.

fvranckx

In mei 2010 werd Incopack al eens voor de rechtbank van koophandel in Brussel gesleept door Friesland Brands, een Nederlandse dochter van de zuivelgroep FrieslandCampina die zich bezighoudt met de bescherming van de intellectuele rechten (modellen, patenten, octrooien) van de Nederlandse multinational. FrieslandCampina was van mening dat Incopack het design van de spuitbus en de spuitmond, beschermd door twee gemeenschapsmodellen, van hen had afgekeken.

De voorzitter van de Brusselse handelsrechtbank stuurde FrieslandCampina in november 2010 met lege handen naar huis. Meer nog, de rechter verklaarde de gemeenschapsmodellen van FrieslandCampina nietig. Gemeenschapsmodellen beschermen de uiterlijke kenmerken van een product. Maar volgens de rechter waren die niet nieuw en bezaten ze geen “individueel karakter”.

"Geen echte uitvinding"

FrieslandCampina bleef niet bij de pakken zitten. De multinational ging niet enkel in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Brussel, maar leidde eind vorig jaar ook een nieuwe procedure in voor de rechbank van koophandel in Antwerpen. Dit keer kwam FrieslandCampina op de proppen met twee octrooien die volgens hen hun spuitbus en spuitmond beschermen.

Zopas beet FrieslandCampina opnieuw in het zand. Voorzitter Samuel Granata (inderdaad zoon van Rocco) van de Antwerpse handelsrechtbank oordeelde dat de spuitbussen van Friesland-Campina geen uitvinding zijn zijn waar de multinational intellectuele rechten op kan doen gelden, wegens geen echte uitvinding. De rechter verklaarde ook de betrokken octrooien van FrieslandCampina nietig. De multinational mag opdraaien voor de gerechtskosten.

Lees vandaag meer in uw krant.

DC, Foto's SM