Drie N-VA-leden uit de partij gezet

Drie N-VA-leden uit de partij gezet

Drie N-VA-leden uit de partij gezet

Print
Turnhout - Na de schorsingen, uitgesproken door het arrondissementeel N-VA-bestuur van Turnhout op 2 september, en op voordracht van de nationale Tucht- en Verzoeningscommissie, nam de nationale Partijraad van de N-VA, het hoogste partijorgaan, op zaterdag 12 oktober een beslissing.
Tom Versmissen, Mark Vandamme en Danny Vermeyen worden uit de partij gezet. "Zij kwamen geen enkele van de gemaakte afspraken na binnen de afdeling en stortten op die manier Turnhout in een politieke crisis", aldus Vlaams fractieleider Kris Van Dijck (foto). "Zeven bestuursleden blijven geschorst tot 2 januari 2014 en krijgen zo een tweede kans. Indien zij zich in die periode niet houden aan de gemaakte afspraken worden zij eveneens uit de partij gezet. Bij één bestuurslid achtte de partijraad de bewijzen van woordbreuk niet voldoende en die schorsing wordt opgeheven."

"De partijraad van de N-VA tilt zeer zwaar aan wat er in Turnhout gebeurde waarbij zowel de N-VA als het stadsbestuur ten schande werden gezet en dit puur uit persoonlijk gewin. De uitgesloten drie hebben hun woord gebroken tegenover de afdeling én tegenover de Turnhoutenaar. Hieraan wordt zwaar getild. Voor mensen die op die manier hun woord niet houden en afspraken niet nakomen, is geen plaats in de N-VA."

Toon Verheijen

Foto Belga

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio