Kruising

Print
Boortmeerbeek - Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een kennisgevingsdossier van een project-MER 'Aanleg van een ongelijkgrondse kruising' op de N21 nabij Haacht-Station' bij de provincie Vlaams-Brabant ingediend. Het ligt nog tot 5 november ter inzage van het publiek bij de technische dienst tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Eventuele opmerkingen kunnen binnen de periode schriftelijk worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. JD
www.mervlaanderen.be

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio