Gantman wil Centrum Gelijke Kansen afschaffen

Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) moet afgeschaft worden. Dat meent de Antwerpse N-VA-fractieleider in de Antwerpse Gemeenteraad André Gantman, die eerder een tijdje in het bestuur van het CGKR zat bij de oprichting ervan.

jrosquin

Waarom moet dat? "Het CGKR bestaat nu twintig jaar. De economische migratie uit de Maghreb landen is veertig jaar bezig; thans is er een soortgelijke migratie uit voormalige Oostbloklanden. CGKR-directeur Jozef De Witte zegt bij herhaling dat het racisme niet afneemt en dat de muticulturele maatschappij mislukt is.. Uit de studies van professor Mark Elchardus blijkt dat de problemen met allochtone jongeren alleen maar toegenomen zijn en nog zullen toenemen. Bij die jongeren groeit het racisme zelf. Maar over die studies zwijgt men. Dus: het resultaat van twintig jaar centrum is minimaal, het is zelfs contraproductief".

Hoe komt dat? "Het CGKR en het Vlaams Belang zijn eigenlijk objectieve bondgenoten. Terwijl het VB mensen wil uitsluiten, zorgt het CGKR ervoor dat diezelfde mensen niet worden ingesloten. Het CGKR staat met zijn standpunten een harmonieuze integratie in de weg. Zo verzet het CGKR zich tegen het verplichten van cursussen Nederlandse taal aan nieuwkomers. De taal kennen is echter de sleutel tot tewerkstelling in Vlaanderen en een essentiële vereiste tot integratie. Voor mij kan het niet dat mensen werkloos zijn omdat ze de taal niet kennen."

"Volgens mij heeft het CGKR absoluut niet bijgedragen tot de integratie, het is er zelfs een hindernis voor. Het is helemaal geen uitgesproken pleitbezorger van bijvoorbeeld de aanvaarding van onze waarden over de scheiding van kerk/godsdienst en staat, de neutraliteit van de ambtenarij en de gelijkheid van man en vrouw. Bovendien bevestigt het CGKR door zijn houding de traditionele machtsstructuren binnen de islam en zo belet het de integratie.

Wat moet er dan gebeuren? "Het CGKR moet afgeschaft worden wegens contraproductief. Om de problemen aan te pakken moet men overigens niet werken met dergelijke bureaucratische mastodontinstituten en met juridische en strafrechtelijke sancties. De morele opvoeding van de jeugd is belangrijk. En dat kan zo'n bureaucratie niet doen. Dat moet veel kleinschaliger op een lager niveau gebeuren bijvoorbeeld op het niveau van de steden waar de middelen doelgericht kunnen worden aangewend. Een dergelijke politiek is veel efficiënter dan de publicatie van brochures en opiniestukken door de directie van het CGKR."

Lees ook: De hervorming van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding

JDW Foto: Dirk Kerstens

Vastgoed

Jobs in de regio