Motie

Op de gemeenteraad keurden de raadsleden unaniem een motie goed waarin ze vragen dat de Vlaamse overheid het Gemeentefonds herbekijkt. Ze stellen voor om de centrumgemeenten, die nu meer toelages krijgen, uit het Gemeentefonds te lichten zonder hun kredieten te verminderen en ze te groeperen in een afzonderlijk fonds. IVTH

redactie
Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio