Restauratiedossier Grafkapel De Naeyer in laatste lijn

De gemeenteraad heeft het ontwerpdossier voor de restauratie van de grafkapel (Louis) De Naeyer goedgekeurd en vraagt voor deze klus subsidies bij de Vlaamse regering. Het dossier voor deze restauratie sleept al vele jaren aan. Het was destijds het Vlaams Belang die er in de raad op heeft aangedrongen om deze grafkapel, die zich op de gemeentelijke begraafplaats aan de Dendermondsesteenweg bevindt, in haar eer en glorie te herstellen. De redenering was dat deze belangrijke industrieel Willebroek op de kaart heeft gezet en het een logische vorm van respect is.

Het vorige bestuur stelde in december 2011 het Architectenbureau K. Beeck bvba aan als ontwerper voor de restauratie van de grafkapel De Naeyer.

"Vorig jaar werden de restauratiemogelijkheden onderzocht. Hierbij moest rekening worden gehouden houdend met het feit dat de kapel nog steeds dienst doet als laatste rustplaats en verstoring van deze graven niet mogelijk is, of alleszins niet wenselijk", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Juni dit jaar is het ontwerpdossier voor preadvies overgemaakt aan Onroerend Erfgoed, dit samen met onder meer een bouwhistorische nota. Even later volgde een laatste overlegvergadering met Onroerend Erfgoed, waarna het dossier als klaar wordt beschouwd. De gemeenteraad keurde het ontwerpdossier goed zodat niets nog de aanvraag voor subsidiëring in de weg staat. "De architect heeft de restauratie van de grafkapel De Naeyer geraamd op ruim 92.000 euro. Hiervan is 80% of zo'n 73.655 euro subsidieerbaar door de Vlaamse Overheid", besluit burgemeester Bevers. Eens deze subsidie rond is kan de aanbesteding en uitvoering plaats vinden. Dat moet in principe in 2014 lukken.

Jan BOEY

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio