"Overheid is 400 miljoen euro aan schadeclaims over dioxinecrisis niet vergeten"

De eisen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de andere overheidsinstellingen als gevolg van de dioxinecrisis in 1999 zijn nog steeds hangende, dit in tegenstelling tot wat werd beweerd in sommige kranten. "Er is dus geen sprake van vergetelheid door de overheden in verband met deze schadeclaims", stelt het FAVV donderdag in een reactie.

fvranckx

Lees ook: Staat vergeet 400 miljoen euro te vragen

Het recente vonnis in verband met de schadevergoeding als gevolg van de dioxinecrisis, vloeit voort uit het Cassatiearrest van 29 november 2011 waardoor de strafrechtelijke veroordelingen uitgesproken door het Hof van Beroep te Gent definitief werden. Tijdens deze strafrechtelijke procedure hebben het FAVV, de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid zich burgerlijke partij gesteld voor de schade die door deze fraude werd veroorzaakt. Deze eisen tot schadevergoedingen werden door de rechter van het Hof van Beroep in Gent ontvankelijk verklaard.

Om de grootte van de verschillende schadevergoeding te bepalen, diende door het Cassatiearrest de zaak evenwel opnieuw voor te komen voor de rechtbank waar het proces werd ingeleid. "Ondanks gemaakte afspraken onder burgerlijke partijen om gezamenlijk actie te ondernemen is deze zaak reeds ingeleid door de eisers uit de privésector. Woensdag is de uitspraak over de schadevergoeding voor deze partijen gevallen", aldus het persbericht. De eisen van het FAVV en de andere overheidsinstellingen zijn nog steeds hangende, luidt het.

Het FAVV heeft zich burgerlijke partij gesteld voor 19 miljoen euro, op een geheel van 400 miljoen euro mede geëist door de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid. Het FAVV zal "al het mogelijke doen" om voldoening te bekomen, omdat kosten (onder meer van talrijke analyses) "die veroorzaakt worden door frauderende operatoren door hen moeten vergoed worden en niet door de gemeenschap".

Belga, Archieffoto PN