Restauratie Sint-Katharinakerk Hoogstraten

Restauratie Sint-Katharinakerk Hoogstraten

Restauratie Sint-Katharinakerk Hoogstraten

Print
Hoogstraten - De gemeenteraad keurde het restauratiedossier van de Sint-Katharinakerk goed. Het gaat om het herstel van de buitengevel van de kerk en een restauratie van de beiaard.
Burgemeester Tinne Rombouts (CD&V): "Zowel de restauratie van de prachtige Sint-Katharinakerk als die van de beiaard dringen zich op. Ze vormen beide een belangrijke vorm van cultureel en historisch erfgoed en dat willen we graag zo houden. Het geheel geeft een unieke uitstraling aan Hoogstraten."

De buitenrestauratie van de imposante Sint-Katharinakerk is hoogdringend. In 2012 is een opvangconstructie rond de kerk gebouwd om vallende stenen op te vangen. Ieder jaar na de vorstperiode haalt Monumentenwacht een dertigtal dm3 loszittend steenmateriaal naar beneden. Bij de wederopbouw van de toren na de tweede wereldoorlog zijn minderwaardige materialen gebruikt, voornamelijk de natuursteen is van mindere kwaliteit. Daarom bevindt de natuurstenen gevelbekleding van de toren zich intussen in slechte staat.

Naast de werken aan natuurstenen en de bakstenen, zijn er ook werken aan de betonstructuur (met veel betonrot) voorzien en worden het schrijnwerk, de dakstructuur en de dakbedekking gerestaureerd. Na de restauratie zal de toren er meer uitzien zoals het historisch beeld van de toren met meer geprononceerde ribben. Tijdens de restauratie worden de gebreken aan het torenuurwerk hersteld en de ook de toegankelijkheid van de toren wordt verbeterd.

Schepen Michel Jansen (N-VA): het tweede luik van de restauratie betreft de beiaard in de Sint-Katharinakerk. Hoewel deze intussen veel schade vertoont is het instrument zelf van Hemony goed bewaard gebleven. Daarom blijft de beiaard van monumentale waarde voor de Sint-Katharinakerk. Een andere bestemming voor dit instrument zoeken is daarom niet wenselijk. De voorkeur van het stadsbestuur gaat uit naar volledig eerherstel van de muzikale beiaard. De beiaard is en blijft een In onze Sint-Katharinakerk met een toren van 106 meter, kan de beiaard volledig tot zijn recht komen en vol sonoor klinken zoals de beiaarden van Antwerpen en Utrecht."

"Ideaal zou zijn dat beide restauraties perfect gelijktijdig verlopen. De klokken van de beiaard weghalen en terugplaatsen is namelijk geen sinecure. Een speciale firma moet de klokken uit de toren verwijderen en naar een klokkenatelier brengen. Hiervoor moeten ze de galmborden demonteren en een deel van het gevelmetselwerk weghalen. Dan pas is er voldoende gevelopening om de klokken weg te halen en nadien terug te hangen."

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering worden de gesubsidieerde kosten voor dergelijke werken als volgt verdeeld: 60% Vlaams Gewest, 20% provincie, 10% gemeente en 10% kerkfabriek. De kostenraming van de buitenrestauratie van de Sint Katharinakerk komt neer op 21.215 euro voor het stadsbestuur (de totale kost van de buitenrestauratie wordt geraamd op 3 226 661,92 euro). De kostenraming van de restauratie van de beiaard wordt geschat op 1 050 870 euro, waarvan het aandeel voor de stad Hoogstraten 28 168 euro bedraagt.

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio