1/2

Nathan (44) geëuthanaseerd na mislukte geslachtsoperatie

Een 44-jarige man is gisteren geëuthanaseerd na een mislukte geslachtsoperatie. Hij werd als meisje geboren en onderging sinds 2009 verschillende operaties, die niet het gewenste resultaat opleverden.

De euthanasie op Nathan Verhelst is in het UZ Brussel uitgevoerd door Wim Distelmans. Hij is professor in de palliatieve geneeskunde aan de VUB Brussel, kankerspecialist en levenseindedeskundige. Distelmans is een pionier in de erkenning van de euthanasie. Zonder uit te wijden over het specifieke medisch dossier van Nathan Verhelst en in volle respect voor zijn beroepgeheim wilde Wim Distelmans toch even zijn visie kwijt over de levensbeëindiging van de 44-jarige Sint-Niklase transgender.

"De keuze van Nathan Verhelst heeft niets met levensmoeheid te maken", stelt Distelmans. "Er zijn andere factoren die maken dat hij in een ongeneeslijke situatie zit met een ondraaglijk lijden tot gevolg. Het ondraaglijk lijden kan volgens de euthanasiewet zowel fysisch als psychisch zijn. Ik kan en mag niet uit zijn medisch dossier klappen, maar hij voldoet wel helemaal aan de voorwaarden uit de euthanasiewet. Hij zit in een niet-terminale situatie, heeft een ongeneeslijke aandoening en lijdt daardoor. Op basis van die elementen heeft ons team beslist dat hij in aanmerking komt voor euthanasie. Ik heb respect voor de manier waarop hij dat uitdrukt. Levensmoe is in mijn optie iemand die totaal niets mankeert, vaak hoogbejaard is en gewoonlijk ten gevolge van existentiële pijnen geen vooruitzichten meer heeft. Dat was niet de situatie waarin Nathan verkeerde.."

YV, MCe, archieffoto Geert De Rycke

Nu in het nieuws