Demowoning voor gezond wonen in Antwerpen

Print

Demowoning voor gezond wonen in Antwerpen

Stad en OCMW Antwerpen willen de Antwerpenaars ervan overtuigen dat ze zelf met relatief kleine ingrepen heel wat mogelijke gezondheidsproblemen kunnen vermijden door voor een gezonde leefomgeving in hun woning te zorgen.

Daarom richtten ze samen met enkele partnerorganisaties een zogenaamde 'demowoning' in op Linkeroever. Het gaat om een soortgelijk initiatief als in 2011 al eens werd uitgetest. Kwetsbare doelgroepen kunnen er terecht voor een laagdrempelige, interactieve en sensibiliserende rondleiding.

Hoewel de kwaliteit van Vlaamse woningen er de afgelopen jaren erg op verbeterd is, blijft er volgens stad en OCMW Antwerpen toch nog een harde kern van woningen in slechte staat in gebruik. Vooral huurders op de private markt zijn daar vaak het slachtoffer van, met name kwetsbare groepen als senioren, huishoudens met een laag inkomen, alleenstaande jongeren en mensen van allochtone origine. De leefomgeving houdt er heel wat gezondheidsrisico's in.

Het stadsbestuur had sowieso al in het nieuwe bestuursakkoord laten opnemen maatregelen te zullen nemen om de woonkwaliteit in de stad te verbeteren. Dat volstaat echter niet indien mensen niet goed weten hoe ze voor hun woning en een gezond binnenmilieu kunnen zorgen.

Gezondheidsrisico's

In 'Gezond (t)Huis', een appartement van sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven op Antwerpen Linkeroever, krijgen Antwerpenaars de komende maanden de kans om met een gids doorheen een herkenbare oude woning te wandelen, waarbij ze gewezen worden op de gezondheidsrisico's en mogelijke maatregelen daartegen. Daarbij komt een zeer uitgebreid gamma van thema's aan bod zoals CO, schimmel, ventileren, roken in huis, kuisproducten en huisstofmijt.

Belga

Foto Dirk Kerstens

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio