N-VA pleit voor open communicatie in dossier industrie-Vaartstraat

N-VA pleit voor open communicatie in dossier industrie-Vaartstraat

N-VA pleit voor open communicatie in dossier industrie-Vaartstraat

Print
Zandhoven - De N-VA van Zandhoven voerde zaterdagochtend actie in de Vaartstraat in Massenhoven. De grootste oppositiepartij wil inspraak krijgen in de plannen om er een nieuw industrieterrein te ontwikkelen.
Tijdens de jongste gemeenteraad meldde de CD&V-meerderheid dat de gemeente 30.000 euro uittrekt voor een studie om samen met de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij (POM) Antwerpen en nv De Scheepvaart de bestaande industriezone van de Vaartstraat (naast het Albertkanaal en achter de Aldi) verder te ontwikkelen. De oppositiepartijen keurden dat goed.
Toch voerde N-VA zaterdag actie.

"Jammer genoeg hebben de omwonenden - want hier staan ook nog huizen - via ons of de pers deze plannen vernomen", zegt fractievoorzitter Geert Van Laer (N-VA). "Een brief vooraf met toelichting door de gemeente had onrust kunnen voorkomen. Het Orgacomdossier zit in Massenhoven nog vers in het geheugen." N-VA is niet tégen het plan. "Maar wij vragen een vertegenwoordiger uit de oppositie in dit overleg. De gemeente beoogt vooral herlokalisatie van eigen zonevreemde bedrijven op dit nieuwe industriegebied. Wij vragen om ook deze bedrijven bij de besprekingen te betrekken, zodat ze hun noden nu al kenbaar kunnen maken en later meer gemotiveerd zijn om te verhuizen. Misschien kunnen er zoals bij de verkaveling Bogaerevelden voorwaarden voor het bevoordelen van éigen bedrijven worden ingebouwd?", vraagt Van Laer.

Wat de N-VA zorgen baart, is de problematische ontsluiting. "De N14 is al verzadigd", zegt Van Laer. Een toevallig passerende lokale bedrijfsleider bevestigde tijdens de actie van zaterdag dat er wekelijks ongevallen gebeuren aan Aldi Massenhoven. "Dit nieuwe industrieterrein kan een zegen of een gesel worden voor Massenhoven", aldus N-VA, die daarom voor een open communicatie rond dit dossier pleit.

Schepen Steven Van Staeyen (CD&V), bevoegd voor ruimtelijke ordening, heeft alle begrip voor de bezorgdheid. "Maar eigenlijk is deze N-VA-actie te gek voor woorden, want ze is véél te voorbarig. Het dagelijks bestuur van Zandhoven, POM en NV De Scheepvaart bereikten een compromis om samen het gebied aan de Vaartstraat te onderzoeken. Alvorens de bestaande middenstand te betrekken, lijkt het me logisch eerst die resultaten af te wachten. De eigendomsstructuur is redelijk complex en alle eigenaars zullen uiteraard worden betrokken. Ook ontsluiting, mobiliteit en veiligheid zijn vanzelfsprekende aandachtspunten. Maar het is nu nog veel te vroeg om daar al zinvol over te discussiëren."

KMa

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio